หลักการและเหตุผล
Proceeding
กำหนดการ
กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบบทความวิจัย
ขั้นตอนการจัดเตรียมผลงานวิจัย
แบบออนไลน์
การลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย
ระบบลงทะเบียน(Registration)
   ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
(View Status)
คณะกรรมการจัดประชุม
ติดต่อสอบถาม

  วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2567Admin


         ติดต่อสอบถาม

        กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 098-9191769 คุณอำพร บัวจีน หรือคุณนพพล สุดชารมย์ 
        e-mail: su.conference14@gmail.com
     

 


Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED